DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO

Cílem práce je koncepční a výchovná práce s dětmi, zajišťovaná formou provozování divadelních představení.Tato tvorba pozitivně ovlivňuje jejich osobnost, učí je zodpovědnosti a úctě k práci . V současné době je DDS Prahy 5 součástí koncepce Švandova divadla na Smíchově a svá představení uvádí ve studiových prostorách tohoto divadla. Dále také v Divadle Na prádle.

DDS

  • DDS spravuje o.s. KLAP
  • DDS není "přípravkou" na umělecké školy
  • Přijímání členů je omezeno věkem a počtem dětí v jednotlivých skupinkách (upřednostňujeme děti mladší 15 let)
  • DDS hospodaří z grantů, sponzorských darů a členských příspěvků
  • DDS není "dramaťák" , ale divadelní studio, kde se děti seznámí s komplexní divadelní tvorbou.
  • Divadelní představení DDS jsou vždy výsledkem dlouhodobé, intenzivní práce. Premiéra je vždy pro členy odměnou - divadelním tvarem, který prezentuje DDS jako součást výchovného programu pro školy ve spolupráci s divadly.
  • DDS má svůj specifický vnitřní řád, který je respektován jak lektory, tak i dětmi.

Historie

ZÁŘÍ 1992 - Vzniká Dětské studio (DS) jako součást divadla Labyrint na Smíchově.

1992 - 1998 - DS postupně nastudovalo a uvedlo více než dvě desítky premiér v divadle Labyrint

KVĚTEN 1998 - Zrušení divadla Labyrint - Dětské studio přechází pod správu Nadace umění pro zdraví a přijímá nové jméno Dětské divadelní studio Prahy 5 (DDS).

ŘÍJEN 1998 - DDS získává zkušebnu od Úřadu městské části Prahy 5 v nebytových prostorech ve Švédské ulici 35 na Smíchově, kde působí dodnes.

1998 -1999 - DDS účinkuje v klubu na Novotného lávce v Praze 1.

1998 -1999 - DDS se účastní celostátní přehlídky poezie Šrámkova Sobotka.

1999 -2002 - DDS hraje v Divadle v Celetné na Starém Městě a v Památníku písemnictví na Strahově; pořádá dobročinná představení ve prospěch Diagnostického ústavu v Dobřichovicích a v sále U Koruny v Radotíně.

2000 - Pohádka Dvě Rozárky získává II.cenu v celostátní literární soutěži o původní pohádku (Praha,Evropské město kultury 2000).

2003 - DO SOUČASNOSTI - Od roku 2003 hraje DDS ve Švandově divadle na Smíchově a v Divadle Na prádle.